Polyuretán má svoju históriu z dôb pred 2. svetovou vojnou, kedy tím pod vedením profesora Otta Bayera v roku 1936 v Nemecku zistili skúmaním vznik polymérov, ktoré pomenovali následne ako polyuretány. Mali veľmi zaujímavé vlastnosti pre výrobu umelých hmôt a vlákien pričom v roku 1942 boli uvedené na trh. Vo väčšom odštartovala ich výrobu až po ďalšom skúmaním, tentokrát americkými vedcami po roku 1942. Skutočný rozmach polyuretánu nastal až v roku 1957, keď začali spolupráce a vývoj v oboroch ako je chemický či strojárenský priemysel, keďže už samotný spracovatelia produkovali PUR penu. V tomto roku bola PUR pena po prvýkrát použitá napr. pri výrobe čalúnenia. Od tej doby prešla PUR pena a teda aj PUR matrace najrôznejšími inováciami. Do popredia sa dostávajú nové technológie, a preto má v súčasnosti PUR pena ďaleko lepšie vlastnosti ako kedysi. Vývoj sa nezastavil a dnešná polyuretánová pena sa s tou vtedajšou nedá zrovnávať.

Ako vzniká polyuretánová pena?

Polyuretánová pena, ktorá sa používa k výrobe matracov, vzniká reakciou viacfunkčných izokyanátov s hydroxilovou zložkou. Suroviny sú vložené do napeňovacích strojov so zmiešavacou hlavou. Za vysokých otáčok sa pripraví homogénna kvapalina, ktorá sa naleje na pás. Tu prebehnú všetky reakcie, ktoré vedú k napeneniu, a to v priebehu iba pár sekúnd. K napeneniu surovín dochádza za pomoci vzniknutého CO2. Proces sa nazýva polymerizácia a po jeho ukončení je k dispozícii konečný výrobok – penový blok. Vyberá sa zhruba po 10 až 20 minútach. Podľa toho, ako sa pena pri výrobe spracováva alebo, čo sa do nej pridáva, vznikne určitý, vždy iný typ peny s rôznymi vlastnosťami – tvrdší, mäkší, s väčšími či menšími pórmi.

K výrobe penových matracov sa môže používať i polyuretánová drť (nesie označenie RE pena). Tá sa za použitia technológie a lepidla zlisuje do foriem, napr. bloku. Z nej sa následne využívajú prírezy. Je to vlastne rozdrobený a opätovne za pomoci lepidla a tlaku spojený PUR materiál do novej matracovej dosky. RE pena má väčšiu hmotnosť i tvrdosť. V matracoch býva súčasťou predovšetkým jadra, pretože mu dodáva tuhosť. Ako ležiaca plocha sa drť používa v prípadoch, pokiaľ chceme získať matrac s vyššou nosnosťou.

Čo všetko sa z PUR peny vyrába?

PUR pena sa nevyužíva len v oblasti výroby matracov, ale i v iných oboroch a odvetviach. V praxi skvelo poslúži ako zvuková izolácia, čalúnenie sedacích súprav, kresiel, vankúšov, sedákov stoličiek, výplní dverí alebo v interiéroch automobilov, pridáva sa do lepidiel, farieb či ako striekaná tepelná izolácia. Vidíte, že má skutočne široké uplatnenie.

PUR pena Eurofoam

Ako výrobcovia matracov Grossmann Matrace dnes úzko spolupracujeme s dodávateľmi pien, ktorí neustále reagujú na budúce požiadavky trhu a pracujú na skvalitnení pien a ich funkcií. K výrobe polyuretánových matracov využívame materiál známy pod označením Eurofoam. Jedná sa o komfortnú penu v rámci štandardnej rady, ktorá vyniká najmä svojou priepustnosťou vzduchu a bunkovou štruktúrou s malými pórmi.

Komfortné peny Eurofoam majú hustotu 15 až 110 kg/m3 s odporom proti stlačeniu 1,0 až 31,0 kPa. Všetky tieto peny sú certifikované podľa normy Öko-Tex Standard 100 a štandardu EUFAC. Svojím prevedením úspešne konkurujú iným materiálom, ako je studená či pamäťová pena.